Tag: Powtórki wideo

Powtórki wideo – wiemy, w jakich sytuacjach będą stosowane
Artykuły Europa Inne pasek Polecamy Polecany Slider Uncategorized ZZP

Powtórki wideo – wiemy, w jakich sytuacjach będą stosowane

Powtórki wideo to w ostatnim czasie gorący temat w świecie futbolu. Zarówno eksperci, jak i kibice prześcigają się w opiniach na temat słuszności tej idei. Jedni wychodzą z założenia, że piłka nożna to gra błędów, a sytuacje takie jak np. słynna „ręka Boga” Diego Maradony to cały jej urok, który […]

Powtórki wideo w takiej formie są nie do zaakceptowania!
Blogosfera Inne ZZP

Powtórki wideo w takiej formie są nie do zaakceptowania!

Zgoda na powtórki wideo w meczach piłki nożnej została wydana dobrych kilka miesięcy temu. Były testowane, były używane w oficjalnych spotkaniach, ale jak dotąd nie wpływały na przebieg meczów. Aż do dziś, do półfinałowego starcia w klubowym mundialu, kiedy sędzia z pomocą technologii postanowił podyktować karnego. Niby wszystko ok, mamy […]

Pow­tór­kowy beton zaczyna mocno kru­szeć. 01.09. prze­ło­mowy mecz?
Artykuły ZZP

Pow­tór­kowy beton zaczyna mocno kru­szeć. 01.09. prze­ło­mowy mecz?

Od momentu prze­ję­cia ste­rów w świa­to­wym fut­bolu przez Gia­nniego Infan­tino, coraz gło­śniej mówiło się o chęci wpro­wa­dze­nia powtó­rek wideo pod­czas pił­kar­skich spo­tkań. W czwar­tek, pod­czas towa­rzy­skiego star­cia Wło­chów z Fran­cu­zami, będziemy świad­kami pierw­szego na szcze­blu mię­dzy­na­ro­do­wym meczu, w któ­rym arbi­ter dosta­nie dodat­kowe narzę­dzia słu­żące do roz­strzy­ga­nia kwe­stii spor­nych. Jak to ma wyglą­dać w prak­tyce i kiedy moż­li­wość […]