Tag: Pohjanpalo

Chi­cha­rito? Bel­la­rabi? Brandt? Nie, w Lever­ku­sen mają nowego ulu­bieńca
Niemcy Polecany ZZP

Chi­cha­rito? Bel­la­rabi? Brandt? Nie, w Lever­ku­sen mają nowego ulu­bieńca

Sta­ty­styki strze­lec­kie na początku sezonu Bun­de­sligi ma iden­tyczne jak Robert Lewan­dow­ski. Zawod­nik Bay­eru, tak jak kapi­tan repre­zen­ta­cji Pol­ski zdo­był cztery gole, w tym hat­tricka, tyle że w dru­giej, a nie pierw­szej kolejce. Kim jest Joel Poh­jan­palo – napast­nik, który wszedł z buta na salony nie­miec­kiej piłki? Fin, bo ojczy­zną tego gra­cza jest kraj ze […]