Polska język – trudna język. I nie tylko. UEFA wyciąga pomocną dłoń przed Euro U-21

Emocje związane z Euro U-21, które odbędzie się w naszym kraju, już niedługo eksplodują, a wraz z nimi (miejmy nadzieję) okrzyki zachwytu komentatorów umilających wszystkim oglądanie spotkań. Jako Polacy możemy narzekać na wiele rzeczy, jednak na pewno nie zaliczają się do nich problemy z wymawianiem wyrazów obcych. A jeśli nawet, to i tak są one o stokroć mniejsze niż w większości innych języków.

Wszyscy powinniśmy pamiętać film „Jak rozpętałem drugą wojnę światową” i kultową scenę z – jak to mówił Franek Dolas – Grzegorzem Brzęczyszczykiewiczem urodzonym w Chrząszczyżewoszycach (powiat Łękołody). Zapewne przeczytaliście to bez problemu, ale dajcie to Niemcowi lub Anglikowi, a monitor wyleci przez okno. Łamanie języka wśród obcokrajowców zdarza się bardzo często, dlatego UEFA postanowiła pomóc komentatorom, ale też wszystkim kibicom. Jesteście ciekawi, jak według organizacji brzmią najtrudniejsze nazwiska piłkarzy wszystkich dwunastu reprezentacji?

CZECHY

Antonín Barák – Anto-neen Ba-rark
Václav Černy – Vart-slav Chair-knee
Tomáš Chorý – Tomash Khory
Martin Hašek – Ha-sheck
Michal Hubínek – Mick-al Hoo-bee-neck
Jakub Jankto – Ya-coob Yank-toh
Lukáš Juliš – Loo-carsh Yoo-lish
Filip Kaša – Ca-sha
Patrik Macej – Mat-say
Aleš Matějů – Alesh Mat-ay-oo
Michal Sáček – Sah-check
Petr Ševčík – Pet-r Shev-cheek
Stefan Simič – Sim-itch
Tomáš Souček – So-check
Michal Trávník – Trarv-neek
Luděk Vejmola – Loo-dyek Vey-moll-a
Lukáš Zima – Loo-carsh

DANIA

Patrick Bangaard – Bawn-gor
Jakob Blåbjerg – Blob-yer
Fredrik Børsting – Bursting
Mikkel Duelund – Doo-lun
Thomas Hagelskjær – Hail-ski-air
Andrew Hjulsager – Yool-sayer
Jeppe Højbjerg – Yeppee Hoy-bee-air
Kasper Junker – Yunker
Andreas Maxsø – Mark-sue
Christian Nørgaard – Nyar-gor

ANGLIA

Nathaniel Chalobah – Challow-bar
Demarai Gray – Demmer-eye
Dominic Iorfa – Eye-or-fa

MACEDONIA

Aleksa Amanovic – Amano-vitch
Egzon Bejtulai – Bey-too-lie
Eljif Elmas – El-yif
Nikola Gjorgjev – George-yev
Filip Ilic – Ill-itch
Kire Markoskii – Key-reh
Gjoko Zajkov – Sigh-kov

NIEMCY

Thilo Kehrer – Tee-lo Key-rer
Lukas Klünter – Kloon-ter
Levin Öztunali – Leh-vin Erz-toon-ali
Marvin Schwäbe – Sh-fay-buh
Jeremy Toljan – Tol-yan

WŁOCHY

Federico Bernardeschi – Ber-nar-dess-key
Davide Biraschi – Bee-rass-key
Federico Chiesa – Ki-yays-a
Alessio Cragno – Cran-yo
Roberto Gagliardini – Gal-yar-dee-knee
Simone Scuffet – Scoo-fet

POLSKA

Paweł Dawidowicz – Pavel Dah-vid-aw-vitch
Bartłomiej Drągowski – Bart-woh-myay Dron-goff-skee
Paweł Jaroszyński – Pavel Ya-ro-shin-ski
Jarosław Jach – Yah-row-swav Yakh
Bartosz Kapustka – Bar-tosh
Tomasz Kędziora – Tom-ash Kend-zhoor-a
Dawid Kownacki – Dah-vid Kov-nats-key
Jarosław Kubicki – Koo-bits-key
Igor Łasicki – Wah-sheet-ski
Łukasz Moneta – Woo-cash
Jarosław Niezgoda – Yah-row-swav Nyez-go-da
Krzysztof Piątek – Pee-on-tek
Mariusz Stępiński – Sten-pin-ski
Maksymilian Stryjek – Stree-yek
Przemysław Szymiński – P-sheh-mi-swav Shim-in-ski
Jakub Wrąbel – Ya-coob Vron-bell

PORTUGALIA

Joäo Carvalho – Jew-wow Carval-you
Tobias Figueiredo – Tu-be-esh Fi-gay-ray-do
Edgar Ié – Ee-eh
Diogo Jota – Dee-oh-gu Zhota
Iuri Medeiros – You-ree Moo-day-roosh
Gonçalo Paciência – Gon-sah-lu Pah-see-en-sia
Daniel Podence – Poh-den-ss
Rebocho – Ru-bosho

SERBIA

Miroslav Bogosavac – Bo-go-sa-vats
Aleksandar Čavrić – Chav-ritch
Mijat Gačinović – Mee-yat Ga-cheeno-vitch
Filip Manojlović – Man-oil-ov-itch
Ognjen Ožegović – Og-nyen Oh-jeggo-vitch
Srdjan Plavšić – Ser-jan Plav-shitch
Miloš Veljković – Mee-losh Vel-ko-vitch
Andrija Živković – Jeev-ko-vitch

SŁOWACJA

Matúš Bero – Mat-ooze
Martin Chrien – Khree-en
Lukáš Haraslín – Har-as-leen
Tomáš Huk – Tom-ash Hook
Adam Jakubech – Yack-oo-beck
Róbert Mazáň – Ma-zaan
Jaroslav Mihalík – Mee-high-leek
Branislav Niñaj – Ninny-eye
Marek Rodák – Roe-dark
Pavol Šafranko – Sha-franco
Ľubomir Šatka – Shat-ka
Milan Škriniar – Shkreen-ee-ar
Nikolas Špalek – Shpar-lek
Tomáš Vestenický – Ves-ten-its-key

HISZPANIA

Héctor Bellerín – Eck-tor Bay-air-een
Jorge Meré – Hor-hay Meh-ray
Saúl Ñíguez – Sah-ool Nyee-geth
Pau – Pow

SZWECJA

Anton Cajtoft – Kite-oft
Paweł Cibicki – Chee-bit-ski
Pontus Dahlberg – Dorl-berry
Melker Hallberg – Hol-berry
Carlos Strandberg – Strond-berry

Patrząc na te wszystkie próby „przetłumaczenia” nazwisk, wysyłamy wyrazy współczucia wszystkim zagranicznym komentatorom. Czy nasi poradzą sobie lepiej z zagranicznymi zawodnikami? Sięgając pamięcią do przeszłości, możemy śmiało powiedzieć, że i u nas zdarzały się niemałe kwiatki. Zostawiamy to jednak jako ciekawostkę, oczekując nieomylności i wysokiego poziomu przede wszystkim po młodych piłkarzach. Ruszamy już jutro!

Fortuna: Odbierz 110 zł na zakład bez ryzyka + do 400 zł bonusu!

Komentarze

komentarzy