ZAKŁAD BEZ RYZYKA ZE ZWROTEM NA KONTO GŁÓWNE!

Liga Mistrzów i Liga Europy nie zwalniają tempa, ponieważ prawie każdego dnia możemy emocjonować się meczami najlepszych europejskich drużyn. Turnieje finałowe obu rozgrywek są właśnie rozgrywane, a w jaki sposób można jeszcze bardziej zwiększyć swoje emocje niż obstawiając zakłady? Z tej okazji mamy dla Was zakład na pierwszy zakład bez ryzyka!

Jest to specjalna promocja w STS, gdzie TYLKO DO KOŃCA SIERPNIA rejestrując się z kodem GRAMGRUBO możecie zgarnąć zakład na pierwszy kupon bez żadnego ryzyka ze zwrotem na KONTO GŁÓWNE do maksymalnej kwoty 280 PLN!

Jak wyglądają szczegółowe warunki promocji?

1. Należy zarejestrować konto na stronie www.sts.pl koniecznie z kodem GRAMGRUBO.
2. Aby wziąć udział w promocji należy postawić swój pierwszy kupon z konta depozytowego. W promocji biorą udział kupony SOLO i AKO, na których znaleźć mogą się zakłady z oferty przedmeczowej oraz na żywo.
3. Jeśli kupon gracza okaże się nietrafiony, wówczas STS dokona zwrotu postawionej przez gracza kwoty do 280 PLN pomniejszonej o podatek od gier na konto depozytowe.

4. Promocja ważna do 31-go sierpnia 2020 do godziny 23:59.

 

Pełny regulamin:

Zasady udziału w Akcji:

1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zostanie klientem Organizatora, poprzez założenie internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Gry) w terminie od 12.08.2020 r. godz. 14:00 i trwa do 31.08.2020 r. godz. 23:59 (dalej „Konto STS”), (zwana w treści Regulaminu: „Uczestnikiem”) podczas rejestracji w polu „kod promocyjny” wpisze kod GRAMGRUBO i dokona zawarcia zakładu zgodnie z warunkami opisanymi w punktach poniżej, który zostanie rozliczony jako przegrany do końca trwania konkretnej akcji.

2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

3. Uczestnik w trakcie trwania Akcji ma za zadanie założyć internetowe konto w STS i dokonać zawarcia pierwszego zakładu z wykorzystaniem środków z konta depozytowego z zastrzeżeniem, że musi to być kupon SOLO lub AKO.

4. Po spełnieniu warunków wskazanych w §2 pkt. 1 Uczestnik otrzyma od Organizatora zwrot w wysokości kwoty będącej podstawą zawarcia zakładu (rozumianej jako wysokość stawki zakładu po odjęciu należnego podatku), jednakże nie więcej niż 280 zł tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego pierwszy kupon zostanie rozliczony jako przegrany. Zwrot nastąpi na konto depozytowe.

5. Uczestnik otrzyma zwrot w wysokości stawki zakładu. W przypadku kuponu za 100 PLN, stawka kuponu równa się kwocie wkładu pomniejszonej o podatek od gier, maksymalnie do 280 PLN. Wypłacany zwrot będzie zaokrąglany do pierwszego miejsca po przecinku, po odjęciu należnego podatku, np. zwrot 33,38 zł będzie zaokrąglany do 33,40 zł.

6. Maksymalna kwota zwrotu dla Uczestnika wynosi 280 zł.

7. Uczestnicy, którzy jako pierwszy kupon zawarli zakład z konta bonusowego, MAXIKOMBI lub BEZPIECZNY, kupon został rozliczony w całości, lub w części, jako zwrot lub został wypłacony za pomocą opcji Cash-out, nie biorą udziału w Akcji.

8. W Akcji biorą udział zarówno zakłady przedmeczowe jak i zakłady na żywo.

9. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden zwrot w ramach Akcji.

10. Uczestnik może wziąć udział tylko z jednej akcji Zakład Bez Ryzyka.

11. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią ani żądania do otrzymania równowartości nagrody w gotówce.

12. Zwrot nastąpi do 24 godzin od momentu uzyskania uprawnienia do jego otrzymania zgodnie z powyższymi zasadami.

13. Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz.U.2018 poz. 200, z późn. zm.) zwolnione z opodatkowania są nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000,00 zł. W przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 2000,00zł Organizator pobierze od Uczestnika i odprowadzi podatek w wysokości 10% wartości nagrody stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018 poz. 200, z późn. zm.).

Więcej informacji znajdziecie w pełnej wersji regulaminu akcji.