Niemcy

Chi­cha­rito? Bel­la­rabi? Brandt? Nie, w Lever­ku­sen mają nowego ulu­bieńca
Niemcy Polecany ZZP

Chi­cha­rito? Bel­la­rabi? Brandt? Nie, w Lever­ku­sen mają nowego ulu­bieńca

Sta­ty­styki strze­lec­kie na początku sezonu Bun­de­sligi ma iden­tyczne jak Robert Lewan­dow­ski. Zawod­nik Bay­eru, tak jak kapi­tan repre­zen­ta­cji Pol­ski zdo­był cztery gole, w tym hat­tricka, tyle że w dru­giej, a nie pierw­szej kolejce. Kim jest Joel Poh­jan­palo – napast­nik, który wszedł z buta na salony nie­miec­kiej piłki? Fin, bo ojczy­zną tego gra­cza jest kraj ze […]

Danke, Basti
Niemcy Polecany ZZP

Danke, Basti

Po 12 latach wystę­pów w doro­słej kadrze, 31 sierpnia 2016 roku po raz ostatni zagrał w naro­do­wych bar­wach. W Mönchengladbach z repre­zen­ta­cją Nie­miec poże­gnał się Bastian Schwe­in­ste­iger.  Jego debiut w dru­ży­nie pro­wa­dzo­nej wówczas przez Rudiego Voel­lera nie był udany. Prze­grany spa­ring z Węgrami tuż przed EURO 2004, w któ­rym zagrał 45 minut, był począt­kiem kata­strofy, jaka wyda­rzyła […]

Polacy w Bun­de­sli­dze. Czy będzie ich wię­cej niż sze­ściu?
Niemcy Polska Zzagranicy

Polacy w Bun­de­sli­dze. Czy będzie ich wię­cej niż sze­ściu?

Nowy sezon Bun­de­sligi roz­pocz­nie się już w naj­bliż­szy pią­tek. Posta­no­wi­li­śmy bli­żej przyj­rzeć się naszym roda­kom, któ­rzy będą repre­zen­to­wać barwy klu­bów w naj­wyż­szej kla­sie roz­gryw­ko­wej w Niem­czech. Paweł Olkow­ski – dla byłego pił­ka­rza Gór­nika Zabrze będzie to trzeci sezon spę­dzony na ziemi naszych zachod­nich sąsia­dów. Poprzedni rok w bar­wach FC Köln nie nale­żał do naj­lep­szych. […]

Wygrać z kon­tu­zjami, potem z prze­ciw­ni­kiem
Niemcy ZZP

Wygrać z kon­tu­zjami, potem z prze­ciw­ni­kiem

Coman, Costa, Boateng, Rob­ben, San­ches – nie, nie jest to począ­tek wyj­ścio­wego składu Bay­ernu na pierw­szy ligowy mecz z Wer­de­rem Brema. Wyliczeni powyżej zawodnicy to pił­ka­rze, któ­rzy mają mniej­sze lub więk­sze pro­blemy zdro­wotne przed sezo­nem 2016/2017. Sezo­nem mają­cym zakoń­czyć się zwy­cię­stwem w Lidze Mistrzów. Można zastanawiać się czy i w jakim stopniu […]

during the UEFA Champions League round of 16,  first leg match between KAA Gent and VfL Wolfsburg at Ghelamco Arena on February 17, 2016 in Gent, Belgium.
Niemcy ZZP

Draxler już nie chce być Wilkiem. Czy klub pozwoli mu na transfer?

Nie­we­soła atmos­fera zapa­no­wała w obo­zie VfL Wol­fs­burg. Julian Dra­xler w jed­nym z wywia­dów dla pisma „BILD” otwar­cie mówi o chęci opusz­cze­nia zespołu z mia­sta Volk­swa­gena. Klub jed­nak nie zga­dza się na taki manewr, a także nało­żył na zawod­nika karę finan­sową w wyso­ko­ści 100 tysięcy euro. Fakty są takie, że rok temu Wol­fs­burg zapła­cił 34 miliony euro­pej­skiej waluty […]

Tam gdzie kończy się pasja, a zaczyna biznes. Bayern Monachium nakazał zamknięcie największego polskiego serwisu
Niemcy Polecany ZZP

Tam gdzie kończy się pasja, a zaczyna biznes. Bayern Monachium nakazał zamknięcie największego polskiego serwisu

Dziś dotarła do nas informacja, że Bayern Monachium nakazał zamknięcie największego polskiego serwisu o tym klubie. Na początku szeroko otworzyliśmy oczy, a później postanowiliśmy zbadać całą sprawę.  Wszystko zaczęło się od podania informacji na Twitterze, gdzie dowiedzieliśmy się o zamknięciu serwisu. Zniknie największy serwis o Bayernie M. w Polsce. Zostaliśmy zmuszeni […]

Die deut­sche Zukunft – Julian Brandt
Niemcy ZZP

Die deut­sche Zukunft – Julian Brandt

Już 3 lata temu zabie­gały o niego takie firmy jak Bay­ern Mona­chium, Borus­sia Dort­mund czy Chel­sea Lon­dyn, jed­nak on posta­no­wił im odmówić, by dalej roz­wijać swoje nie­prze­ciętne umie­jęt­no­ści w mniejszym klubie. W tym poprzednim sezonie zdobył więcej bramek od Leroya Sane i mimo nie­dawno ukoń­czo­nych 20 lat jest już nie­sa­mo­wi­cie doświad­czo­nym gra­czem mają­cym […]

Andre Schürrle – luksusowy rezerwowy BVB
Niemcy ZZP

Andre Schürrle – luksusowy rezerwowy BVB

Najdroższy niemiecki piłkarz (łącznie wydano na niego ponad 92 miliony euro) od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy Borussii Dortmund. Ale czy ten transfer będzie dla niego dobry? Jaką pozycję w zespole przewiduje dla niego Thomas Tuchel? Czy te 30 milionów, za które opuścił Wolfsburg, będą dobrze wydanymi pieniędzmi? Kariera Schürrle […]

Genialne niebieskie koszulki i nie tylko. Najciekawsze trykoty w Bundeslidze
Niemcy ZZP

Genialne niebieskie koszulki i nie tylko. Najciekawsze trykoty w Bundeslidze

Kibice Bundesligi na start nowego sezonu muszą czekać aż do 26.08, jednak już teraz mogą zobaczyć, jak prezentować się będą ich ulubieńcy podczas przyszłych rozgrywek. Wybraliśmy dla was kilka ciekawych propozycji. Oczywiście nie obyło się bez dziwacznych pomysłów projektantów. Na pierwszy ogień idzie wyjazdowy trykot Bayernu Monachium. Niestandardowa koszulka (kilka […]